2014-08-11 A network® ?

Så!

Efter att PRV´s rådgivare med tålamod och stort engagemang lotsat mig fram till bästa sättet att ansöka om varumärkesskydd är nu Projekt A´s namn befäst: A network. Domän fixad redan förra våren, www.anetwork.se, så nästa steg är riktigt kul och riktigt tidskrävande: Hemsidan! Tur att firman har bra IT-konsult som tar över när det går helt överstyr med tidsåtgången, för att inte tala om när tålamodet tryter och otåligheten tar vid.

2014-07-24 A network till PRV!