Ledarskapsutveckling

Om den som äger och driver ett företag är motiverad och trivs i rollen som ledare är det sannolikt en hållbar företagare. En företagare som håller länge.

 Ett gott ledarskap utvecklas i en process som vi nog alla skulle önska gick litet snabbare och utan så förtvivlat många lärorika misstag.  Oavsett om företaget har anställda eller inte ska rutiner skapas och omskapas utifrån omvärldens utveckling och förändring. Tjänster/produkter ska planeras, utvecklas och vidareutvecklas, helst alltid steget före nuet. Samtidigt ska verksamheten drivas framåt i det dagliga arbetet.

Därtill, eller snarare framför allt, ska en meningsfull och utvecklande tillvaro som privat person skapas med allt vad det innebär under livets med- och motgångar. För somliga kan livet erbjuda extra av allt. Sedan finns det dom som verkar ha den okomplicerade tillvaro som vi andra bara kan drömma om. Hur som helst påverkar det företaget.

För att vara väl rustad  och därmed redo för ett hållbart företagande erbjuder Svahn Konsult Utveckling&Utbildning ledarskapsutveckling unikt anpassad utifrån just ditt företagande. Basen är samtalet där du och ditt ledarskap är fokus. I ett kort perspektiv och i ett långt perspektiv. Är ni två eller fler ägare kan ni välja att utveckla ert ledarskap individuellt alternativt tillsammans. Ett samtal, kontinuerliga samtal under en begränsad tid eller kontinuerligt exempelvis fyra gånger per år – Valet är ert. Tydliga mål, delmål och vägen dit är fokus och det coachande samtalet är den grundläggande metodiken.

Koncept Den Hållbara Företagaren®

Svahn Konsult Utveckling&Utbildning erbjuder ett två dagars strukturerat program i grupp

o o O 0 O o o

Vill du ha ett  informationsblad som pdf-fil eller per post?

Skicka kontaktuppgifter i ett mail så kommer det snart.

lisa.svahn@svahnkonsult.se

o o O 0 O o o