För företaget

Företags/Organisationsutveckling

Oavsett om du är en företagare i etableringsfas eller född in i en entreprenörsfamilj är det bra, eller rent av nödvändigt att stanna upp emellanåt och få en överblick.

  • Hur ser historien ut och vad att lära?
  • Var befinner sig företaget/organisationen just nu?
  • Hur vill du/ni att det ska se ut framåt i ett kort respektive långt perspektiv?

Utifrån dina/era och företagets unika förutsättningar utarbetar vi coaching och övriga konsultativa tjänster. En timme eller en femårsplan – Du väljer.

Exempel på tjänster:

  • Ledarskapsutveckling för ägare individuellt och/eller tillsammans, om ni är fler ägare
  • Seminarium för ägare och anställda för att skapa gemensam mening och motivation. Ämne utifrån det unika företagets behov
  • Processhandledning för chefer med arbetsledning. För personal med kundrelationer.

o o O 0 O o o

Svahn Konsult Utveckling&Utbildning har ett mobilt kontor i form av en husbil, vilket innebär att vi kan ta uppdrag över hela Sverige.

 o o O 0 O o o 

Vill du ha ett informationsblad som pdf-fil eller per post?

Skicka ett mail med kontaktuppgifter så kommer det inom kort!

lisa.svahn@svahnkonsult.se

o o O 0 O o o