”Svahn Konsult verkar för ett ansvarsfullt, lönsamt, lustfyllt och hållbart företagande, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.”

Svahn Konsult Utveckling&Utbildning erbjuder:

o o O 0 O o o

Utveckling är ofta, men inte alltid synonymt med ökad omsättning, ökad produktion och ökat antal anställda i företagen. Om vi skapar möjligheter för ett livskraftigt och hållbart företagande i vårt samhälle, kan en form av tillväxt vara att våra företag håller länge. Då växer antalet företag och därmed antalet arbetstillfällen i bygden eller staden. En förutsättning är att företagaren håller länge. Vi behöver Den Hållbara Företagaren®.  Även företagare som håller länge kommer så småningom dra sig tillbaka. Då är det hållbara företaget något som lever vidare med nya ägare.

För somliga företagare är arbetsglädjen på topp när utveckling skapas av att finna lugn och kontinuitet. Allt utan större åthävor än vad årstidens rytm kräver. För somliga företagare är det optimala läget när utveckling innebär ett ständigt sökande efter nya marknader och att se företaget växa. Lokalt, regionalt eller nationellt. För somliga är etablering internationellt ännu inte riktigt något man ens tänkt på. För andra är det nog något man funderat på, men hindren upplevs som närmast oöverstigliga. Så har vi de företag som är etablerade utomlands och står och väger inför nya utmaningar.

Svahn Konsult Utveckling&Utbildning är vi övertygade om att det finns så mycket outvecklad potential bland våra företagare runt om i Sverige. Utveckling kan betyda att företagaren skapar en medvetenhet om var ambitionsnivån ligger när arbetsglädjen och känslan av god livskvalitet är som bäst. Då blir det ett hållbart företagande. Det är här ledarskaps- och företagsutveckling anpassat för just ditt unika företag kommer in. Vi vill att du ska hålla länge!