Processhandledning

Varför handledning? 

För de flesta av oss finns det situationer och relationer som alltid tycks knepiga och som alltid blir fel på något sätt.  Ibland bara måste du få sätta ord på känslor av ilska, irritation, stress, olust och frustration. I sådana situationer kan handledning fungera som inspiration för att skapa förändring till det bättre. Det är helt nödvändigt för att kunna fungera i ett långt perspektiv i kravfyllda situationer. Exempel på fokus i handledningen kan vara att se klarare hur att avgränsa och klargöra din egen yrkesroll.

Handledning kan beskrivas som en pedagogisk metod som hjälper dig att utveckla yrkesjaget. Rent allmänt utvecklas och stärks professionaliteten av kvalificerad handledning genom ökad insikt om egna styrkor och utvecklingsområden.

Inte minst skapar det ett mervärde i företaget/organisationen när kunden/klienten blir bemött av en person som förmår bibehålla respekten för kunden/klienten och känna mening med sitt arbete även i skarpt läge.

”Utifrån ett hållbarhetsperspektiv framstår handledning/coaching                      som en av de bättre formerna för externt stöd”                                                        Ingela Thylefors, ”Chef- och ledarskap inom välfärdssektorn” 2016, s 250

Handledning för vem?

Det behövs ingen speciell förkunskap för att du ska kunna ha handledning. Det som däremot behövs är ett intresse, lust och motivation att ta reda på varför det blir som det blir och hur du kan göra mer av det som fungerar bra och låta bli det som inte fungerar. Handledning i grupp lämpar sig för personer med ungefär samma arbetssituation, problem i vardagen, våndor och glädjeämnen. Exempel kan vara rollen som arbetsledare, konsult, handläggare eller lärare. Roller som har relationer som en viktig och grundläggande faktor i den vardagliga arbetssituationen.

Handledning av vem?

Lisa Svahn är socionom och pedagog med lång erfarenhet av utvecklande samtal, såväl individuellt som i grupp. Lisa har olika former av vidareutbildning, bland annat grundläggande psykoterapiutbildning, steg I, handledare i psykosocialt arbete med påbyggnadsutbildningar för handledare, diplomerad och certifierad coach nivå PCC, diplomerad och certifierad projektledare, D-certifikat IPMA, UGL-handledare, certifierad styrelseledamot samt utbildningar och kurser inom ledarskaps- och organisationsutveckling.

Handledning individuellt eller i grupp?

Det finns olika fördelar med båda alternativen. Är det grupphandledning samlas, används och vidareutvecklas gruppens kompetens. Är det individuell handledning blir det mer tid för dig som  enskild person och det ger ofta möjlighet till djupare bearbetning av problemställningar.

Handledning var?

I våra lokaler på Tyskbagargatan 4 i Stockholms innerstad, alternativt i era egna lokaler eller i mobil lokal i form av husbil.

Hör gärna av dig för mer information.

Ring Lisa Svahn på 070 – 405 42 97 eller sänd ett mail till lisa.svahn@svahnkonsult.se

Här kan du ladda ner ovanstående text i pdf-format

 Det finns även en längre text som mer ingående beskriver hur det går till. Hör av dig så kommer den med vändande post.