CSR (Corporate Social Responsibility)

Företagets verksamhet bedrivs i enlighet med Agenda 2030 och FN’s 17 globala hållbarhetsmål. I länken hittar du mer utförligt på vilket sätt.

I allt som föregår inom företaget finns en strävan att öka kunskap och handlande för ett socialt globalt ansvarstagande, hållbarhetstänkande och miljömedvetenhet. Miljöaspekten vägs alltid in i val av produkter och tjänster.2013-07-15 Grönskande glödlampa