Historik

o o O 0 O o o

Företaget ägs och drivs av Lisa Svahn, examinerad socionom, pedagog samt av Socialstyrelsen legitimerad kurator. Vidareutbildningar och kurser främst inom individ- grupp- och organisationsutveckling, däribland grundläggande psykoterapiutbildning Steg I (behörighet att bedriva psykoterapi under handledning), handledare i psykosocialt arbete, påbyggnads/fördjupningskurser för handledare, AGSLO grupprelationskonferenser, diplomerad och certifierad coach nivå PCC, UGL-handledare, D-certifikat IPMA Projektledning och diplomerad projektledare. Certifierad styrelseledamot, Styrelseakademien.

Lisa är en mycket nyfiken person. Detta i kombination med företagets signum Kvalitet har till följd att hon ständigt befinner sig i ett lärande sammanhang. 

Svahn Konsult Utveckling&Utbildning började ta form som företag 1998 och namnet registrerades på PRV (nu Bolagsverket) som en bifirma till kuratorspraktiken. Idag sker all verksamhet under namnet Svahn Konsult Utveckling&Utbildning. 2015-11-30 registrerades företaget som aktiebolag, med nytt organisationsnummer 55 90 30 – 90 91.

Svahn Konsult Utveckling&Utbildning skapades med syfte att utveckla ett mer utåtriktat och pedagogiskt arbete inom tema entreprenörskap, ledarskap och organisationsutveckling.

Intresset för entreprenörskap startade i början på 90-talet när verksamhet inom offentlig sektor i en första våg skulle konkurrensutsättas. Sedan dess sker ett kontinuerligt arbete med att söka och fördjupa såväl kunskap om näringsliv och forskning, som i det praktiska arbetet där det handlar om att utveckla och öka förståelsen för de litet särskilda livsbetingelser en företagare som själv äger, driver och leder har. 

Svahn Konsult Utveckling&Utbildning är ett soloföretag som samarbetar med andra konsulter vid behov utifrån det unika uppdraget.

Lisa Svahn är medlem i Styrelseakademien, Svensk handledareförening, Svenskt Projektforum och Rotary. Lisa är även trogen medlem i Moderna Museets Vänner.

o o O 0 O o o

                                                                                                       

o o O 0 O o o

Företagets logotype

Det första och självklara är att företaget drivs och ägs av en person med efternamnet Svahn.

Det finns annat med just svanen som symbol som stämmer in på företagets verksamhet och grundläggande värderingar.

Alla minns vi väl H C Andersens saga om Den fula Ankungen. Den olyckliga lilla fågelungen som inte alls passar in i ankdammen. Efter en tid av sorg och vedermödor träffar hen äntligen en flock svanar, där hen passar in, kan spegla sig och blir sedd som någon som är helt rätt och tillför flocken något gott.

Som Per-Olof Sandberg, certifieringsansvarig IPMA, Svenskt Projektforum, formulerade det: Det finns inga inkompetenta människor, bara systemfel.

Svanen är mycket trogen till sin natur. Den är inte bara livslångt trogen sin partner, den återkommer även till samma plats varje år. En svan har hållbara relationer, med andra ord, samt kontinuitet och långsiktighet.

Färgerna

Vitt = Tillit, ärlighet och kvalitetssträvan

Blått = Lugn, hållbarhet och kontinuitet

Rödorange = Energi, vitalitet, kraft och kärlek