2014-06-10 Entreprenörskapsforum Lansering av GEM 2014 – Global Entrepreneurship Monitor

Sveriges GEM-Team som idag lanserade utgivningen av ”Entreprenörskap i Sverige – Nationell rapport 2014”,  Pontus Braunerhjelm, professor KTH och VD Entreprenörskapsforum, Carin Holmquist, professor Handelshögskolan i Stockholm, Maria Adenfelt, forskningsledare Entreprenörskapsforum och docent vid Uppsala Universitet, ekon dr Per Thulin, KTH och Entreprenörskapsforum, samt Mikael Jorstig, projektledare Entreprenörskapsforum, fick gott beröm av vår Näringsminister Annie Lööf denna morgon. Förutom GEM-teamet och Annie Lööf deltog Mikael Damberg, Riksdagsledamot, Gruppledare för Socialdemokraterna och Stefan Krook, civilekonom, VD för Kivra och styrelseordförande för Good Cause, som fick äran att representera Sveriges entreprenörer denna dag.

Rapporten var som alltid intressant till såväl innehåll som till presentation. Läs mer på www.entreprenorskapsforum.se . Ett citat från sammanfattningen som teaser: ”Entreprenörer är lyckligare, de upplever högre grad av arbetstillfredsställelse såväl som högre arbetsmotivation och har färre negativa hälsoeffekter än anställda i allmänhet”.

Annan glädjande nyhet är att svenska kvinnliga entreprenörer ligger högst i EU vad gäller det möjlighetsdrivna entreprenörskapet. ”I Sverige angav 83 procent av kvinnorna som är engagerade i en entreprenöriell verksamhet att de drivs av möjligheter snarare än av nödvändigheter.”

2014-06-10 GEM 2014, Entreprenörskapsforum

Stefan Krook, Annie Lööf, Mikael Damberg och Pontus Braunerhjelm

Så. Det var det första steget till att nå målet att bli en rutinerad bloggare. Kan väl konstatera att det går att effektivisera tidsåtgången och att det finns utvecklingspotential vad gäller skapandet och hanteringen av bildmaterial. Men det är utmaningarna som ger energi!