Den Hållbara Företagaren®

Den Hållbara Företagaren® är ett koncept som innehåller tjänster för utveckling av företagare och företag.

Bilden visar prototypen till logotypen för konceptet. Den visar att Hållbara företagare leder till hållbara företag som leder till personal som håller länge. Allt har självklart en växelverkan, som de dubbla pilarna ska illustrera.

o o o 0 O 0 o o o

Seminarium och Workshop är tjänster som erbjuds.  Innehållet anpassas utifrån sammanhang, önskemål och hur lång tid det får ta i anspråk. Målgrupp är exempelvis:

 • Med hela arbetsteamet  som del i arbetet med att formulera och sträva mot gemensamma mål, delmål och visioner
 • För  företagare
 • För er som möter företagare  i det dagliga arbetet

Bild01

Ämnen som behandlas är exempelvis

 • Arbetslust och arbetsglädje
 • Mening och motivation
 • Hållbart företagande
     • Långsiktig planering
         • För företagaren
         • För företaget

Innehåll utformas utifrån det unika sammanhanget och är en blandning av knastertorr fakta och kreativt skapande i samarbete med er som deltar.  Dokumentation och uppföljning är exempel på tjänster som kan läggas till.

o o O 0 O o o

”Det finns inga inkompetenta människor, bara systemfel”

Per-Olof Sandberg, Certifieringsansvarig IPMA, Svenskt Projektforum

o o O 0 O o o

Andra tjänster som ingår i konceptet Den Hållbara Företagaren®  är

o o O 0 O o o

Svahn Konsult Utveckling&Utbildning har ett mobilt kontor, vilket innebär att vi kan ta uppdrag över hela Sverige.

Vill du ha ett informationsblad som pdf-fil eller per post?

Skicka ett mail med kontaktuppgifter så kommer det inom kort!

o o O 0 O o o