Den Hållbara Företagaren®

Den Hållbara Företagaren® är ett koncept som innehåller tjänster för utveckling av företagare och företag.

Seminarium är en av tjänsterna som erbjuds.  Innehållet anpassas utifrån sammanhang, önskemål och hur lång tid det får ta i anspråk. Målgrupp är exempelvis:

 • Personalgrupper och arbetsteam,  som del i arbetet med att formulera och sträva mot gemensamma mål och visioner
 • För  företagare
 • För er som möter företagare  i det dagliga arbetet

Bild01

 

Ämnen som behandlas är exempelvis

 • Arbetslust och arbetsglädje
 • Mening och motivation
 • Hållbart företagande
     • Långsiktig planering
         • För företagaren
         • För företaget

Innehåll utformas utifrån det unika sammanhanget och är en blandning av knastertorr fakta och kreativt skapande i samarbete med er som deltar.  Dokumentation och uppföljning är exempel på tjänster som kan läggas till.

o o O 0 O o o

”Det finns inga inkompetenta människor, bara systemfel”

Per-Olof Sandberg, Certifieringsansvarig IPMA, Svenskt Projektforum

o o O 0 O o o

 

Andra tjänster som ingår i konceptet Den Hållbara Företagaren®  är

 

 

 

o o O 0 O o o

Svahn Konsult Utveckling&Utbildning har ett mobilt kontor, vilket innebär att vi kan ta uppdrag över hela Sverige.

Vill du ha ett informationsblad som pdf-fil eller per post?

Skicka ett mail med kontaktuppgifter så kommer det inom kort!

o o O 0 O o o