2014-10-19 Missa inte nästa nätverksfrukost Modernt Ledarskap!

NÄTVERKSFRUKOST    

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE

NÄTVERKET MODERNT LEDARSKAP

  • Frukost och mingel från kl 07.30
  • Föreläsning och diskussion 08.00 – 09.00 ca
  • Påtår och mingel  

PROGRAM HÖSTEN 2014

29 oktober:

Lars-Göran Uddholm, Brandchef på Södertörns Brandförsvar. Insatsledare under släckningsarbetet av den stora branden i Bergslagen   sommaren 2014.

26 november:  

Camilla Robinson-Seipel, Ställföreträdande chef för Group Public Affairs; ansvarig för samhälls- och hållbarhetsfrågor, Swedbank

 PROGRAM VÅREN 2015

25 Februari:    

Ingen extern föreläsare. Ämne: Form och innehåll för Nätverket Modernt Ledarskap.

25 Mars:

Presenteras senare  

29 April:

Presenteras senare  

 PROGRAM HÖSTEN 2015

30 September:

Maria Rankka, VD Stockholms Handelskammarepresenterar sin nyutgivna bok.

28 oktober:

Presenteras senare  

25 November:

Presenteras senare  

Aktuellt program för Nätverket Modernt Ledarskap år 2015 hittar du på alltid på Stockholms Handelskammare:

 http://www.chamber.se/affarsnatverk/modernt-ledarskap-2.htm

Ring gärna om du har frågor: 070 – 405 42 97

Anmäl dig här: lisa.svahn@svahnkonsult.se

VARMT VÄLKOMNA!