2014-10-29 Nätverksfrukost Modernt Ledarskap; Stockholms Handelskammare

Vår premiärfrukost Nätverket Modernt Ledarskap fick en mycket uppskattad inledning av Stockholms Handelskammares VD Maria Rankka, som berättade om sin första tid som VD. Hennes berättelse var såväl underhållande, tidvis spänningsfylld och inte minst lärorik. Det var nog ingen av oss som inte hade velat lyssna ytterligare en stund, när tiden för frukosten obönhörligen led mot sitt slut. Vi ser nu fram emot att Maria kommer till Nätverket Modernt Ledarskap i september 2015 och berättar om sin ännu inte utgivna bok om Ledarskap. Det kommer garanterat bli en minst lika underhållande, spännande och lärorik morgon. Personligen ser jag även mycket fram emot att läsa Marias bok.

o o 0 O 0 o o

Vår andra nätverksfrukost blev även den över förväntan. Lars-Göran Uddholm, Brandchef på Södertörns Brandförsvar och Insatsledare under släckningsarbetet av den stora branden i Bergslagen sommaren 2014 bjöd på vad som närmast går att beskriva som en rafflande föreläsning. En av de första bilderna var för övrigt ett fullständigt lysande pedagogiskt grepp, som mitt i respekten för den dramatik föreläsningen handlade om, väckte viss munterhet. För att illustrera brandens utbredning visade Uddholm en bild på utbredningens areal, men nu den verkliga platsen ersatt med Stockholms kartbild. Då förstod till och med vi nollåttor vilket stort område det handlade om och hastigheten av utbredningen. Uddholm beskrev insatsen från stunden han under sin semester fick frågan om han kunde ställa upp som insatsledare fram tills dess branden var under kontroll. Berättandet varvades med våra frågor om ledarskap och reflektioner över händelser under insatsens förlopp. Uddholm beskrev hur viktigt det blev för processen att hans mandat som ledare för insatsen stärktes genom att bygdens lokala inflytelserika personer bekräftade hans auktoritet. Uddholm är bosatt i Stockholm och hade inte tidigare varit i de trakter branden härjade. Det satte fokus på vikten av att såväl det konkreta, uttalade mandatet är tydligt för envar. Men därtill det mer mellanmänskliga mandatet som inte alltid går att riktigt förbereda eller ens formulera, varken före eller efter ett uppdrag som chef och/eller ledare. Något annat Uddberg berörde var vikten av kontinuitet. Under hela processen var Uddholm närvarande och tillgänglig. Det var i första hand Uddholm själv som mötte pressen och förhindrade felaktig ryktesspridning med de risker det innebär i alla sammanhang. Vad han inte nämnde så mycket om, men som säkert vi alla närvarande på något sätt reflekterade över, var den personliga närvaro och trygghet kryddat med humor som Uddholm själv förmedlade. Det är väl egentligen till sist de egenskaperna ledarskap så mycket handlar om.

o o 0 O 0 o o 

Nästa Nätverksfrukost Modernt Ledarskap är onsdag 26 november. Då kommer Camilla Robinson-Seipel, Ställföreträdande chef för Group Public Affairs; ansvarig för samhälls- och hållbarhetsfrågor, Swedbank. När jag hörde Camilla Robinson-Seipel tala i mars 2012 på ett seminarium om nyttan av att våga tänka ”Mångfald” i företaget och hur det gynnar såväl individ, samhälle och företaget gjorde hon starkt intryck på mig. Hon talade så väl, så engagerat och så hållbart (!)  att det var en självklarhet att invitera henne till Nätverksfrukost Modernt Ledarskap. Till vår glädje kan vi nu bjuda in till en föreläsning om Modernt Ledarskap med tema mångfald och hållbarhet som framgångsfaktorer. Mer information kommer inom kort, men det går utmärkt att anmäla sig redan nu på lisa.svahn@svahnkonsult.se