2016-02-24 Årets första Nätverksfrukost Modernt Ledarskap, Stockholms Handelskammare

2016-02-24 Nätverk - SkyddsnätFörsta nätverksfrukosten, Modernt Ledarskap, Stockholms Handelskammare blev ett kreativt och energigivande samtal om utveckling av nätverket. Nätverkets årliga planeringsdag, skulle man kunna uttrycka det som. Form och innehåll, där bland annat frågan om hur vi ökar upplevelsen av tillit i nätverket var i fokus.

Ett nätverk kan fylla många funktioner och ha olika fokus, uttalat eller ej. Oftast överensstämmer uppfattningen om meningen med nätverkandet bland deltagarna och deras företag/organisationer, men inte alltid. Det har utvecklats många olika nätverk i näringsliv och samhälle på senare tid. Somliga har tonvikten på kvantitet och andra på kvalitet och det är bra. Var och en, utifrån sin verksamhet och verksamhetens mål, hittar sina nätverk där investeringen av tid och energi lönar sig bäst. Olika nätverk kan fylla olika syften och komplettera varandra.  Har du ännu inte hittat till Nätverket Modernt Ledarskap och är intresserad av att delta kan du läsa kort information under länken ovan och självklart är du varmt välkommen att höra av dig för mer information. Ring 070 – 405 42 97 eller skicka ett mail lisa.svahn@svahnkonsult.se2016-02-24 Nätverk - Målfokusering