2016-02-26 Projektfrukost i Danderyd – Svenskt Projektforum

Veckans andra nätverksfrukost intogs i Svenskt Projektforums nya lokaler på Svärdvägen 9, Mörby Centrum. Eller ändå inte riktigt så ändå, eftersom första anhalten för flyttlasset är lokalen bredvid, tills renoveringen av nya lokalen är klar. Efter mingel och frukost var det dags för tankens spis. Per-Olof Sandberg talade på tema  ”Kompetens i agil strategi”  – Om en resa från vision, mål och strategi till behov av kompetens i en ständigt föränderlig värld och därmed ständigt föränderlig kontext.  Efter kaffepaus talade Mette Bungerfeldt talade om vikten av kommunikation  – ”Kommunicera och motivera mera – så får du projektgruppen att fungera!”

2016-02-IMG_1019Sedan januari 2013 har Per-Olof varit certifieringsansvarig på Svenskt Projektforum. Innan dess verkade han som assessor i både Sverige och Danmark. Per-Olof har mångårig erfarenhet av projektledning, portfölj-och-programledning samt stor branscherfarenhet av finansbranschen. Idag jobbar han som CIO på Landshypotek Bank och han anser att IPMA -certifieringen har givit honom en ökad självinsikt, breddat hans nätverk samt validerat hans kompetens. Om Per-Olof är en naturbegåvning eller om det är tack vare hans arbete för att nå IPMA-certifiering nivå A han är en så sällsynt duktig föreläsare, det framgick inte i dagens föreläsning. Det finns idag, förutom Per-Olof, 5 personer som innehar nivå A.

IMG_1025

Per-Olof Sandberg förärade oss ett oerhört bra och användbart ordstäv.”Det finns inga inkompetenta människor, bara systemfel”. En stilla undran – Hur innehållsrik kan en mening vara? Denna mening är kortare och mer användbar i sammanhang av ledarskaps- och organisationsutveckling, än citatet av Albert Einstein på firmans anslagstavla. H.C Andersens berättelse om Den fula ankungen är den ultimata versionen på temat.2016-02-26 Bild på anslagstavlan IMG_1049Något som triggade nyfikenheten och det kreativa tänkande i hög grad var en teaser om att det är något på gång vad gäller IPMA-certifiering för inte bara individen utan även för projekt och företag. Det låter som en utveckling med goda möjligheter till långsiktig plan för utvecklingsmål och delmål där företagets/organisationens mål kan kopplas samman på ett mycket konkret sätt med individuella mål. Ser fram emot att höra mer om detta.

o o o O 0 O o o o

Mette Bungerfeldt är ICC Certifierad Business Coach och Organisationskonsult. Hon är ekonom med inriktning på Service marketing and management samt har mångårig erfarenhet2016-02-26 Mette Bungerfeldt, Svenskt ProjektforumIMG_1035 från resebranschen. Mette har tidigare arbetat med såväl kundservice som kvalitetsutveckling. Nu håller hon i ledarskaps- och kundkommunikationsutbildningar samt organisationsutveckling. Mettes föreläsning ”Kommunicera och motivera mera – så får du projektgruppen att fungera!” handlade bland annat om att hitta motivationen i gruppen och hos oss själva.  Bra frågor att ställa sig själv och  tilltänkta projektmedarbetare är: ”Är det möjligt?” ”Har jag förmågan?” och sist men kanske mest viktigt ”Tycker jag att det är värt det?”. Mette berättade därefter om Extended DISC-teori, vilket några av oss kanske har stött på i tidigare sammanhang. Med bra och illustrativa bilder berättade Mette om vad och hur vi påverkas i mötet med den andre. Med hjälp av fyra arketyper kan exempelvis en arbetsgrupp upptäcka och förstå hur det kommer sig att det alltid blir fel i kommunikationen mellan olika personer i gruppen. Genom att upptäcka, förstå och respektera varandras olikheter och se på vilket sätt olikheterna stärker gruppen kan var och en lättare anstränga sig för att begripa vad som triggar den andre. Materialet Mette skapat är därtill pedagogiskt väl utformat då det bygger på såväl bild, form, färg, text och tal.