2016-03-22 Rotarys Världsvattendag

 

Havet består av droppar  3xrotary

 Om du köper en vattenflaska för 20 kronor kan du var med och hjälpa någon med det som vi tar för givet.

Någon som bor i ett land där det inte är självklart att vrida på en kran för att tappa upp ett glas drickbart vatten. 

Tillgång till rent vatten är grunden för utveckling, hälsa och möjlighet till ökad autonomi.

Läs mer här om Rotarys Världsvattendag.

Ingen kan göra allting. Alla kan göra något.

Har du trångt om pengar för närvarande är att donera pengar inte det viktigaste.

Det viktiga är ett engagemang, en stunds reflektion idag kring betydelsen av tillgång till rent vatten.

2016-02-28 Rotary E-club 2410