2016-11-24 ”En fungerande inre marknad – Receptet för ett framgångsrikt EU” Seminarium i Riksdagen om SME-företagens möjligheter och hinder inom EU

 

 

SPN – Sällskapet Politik & Näringsliv anordnade igår ett seminarium i Riksdagshuset,2016-11-23 Sveriges RiksdagshusEn fungerande inre marknad – Receptet för ett framgångsrikt EU” vilket var synnerligen lärorikt och aktuellt. SPN är en riktig guldgruva för företagare, som jag tror allt för få känner till.

Möjligheten att lyssna och delta i diskussioner med politiker, företagare och intresseföreningar om angelägna ämnen känns litet högtidligt och på samma gång vardagligt och befriande enkelt. Det är vid det här laget rätt många år sedan jag deltog i ett SPN-seminarium för första gången, men jag blir lika stolt och glad över vår demokrati varje gång jag kliver in i riksdagshuset. Det är inte mycket som förändrats, förutom att de öppna dörrarna bytts till rigorösa säkerhetskontroller (tänk flygplats), så det gäller att komma i god tid. Dagens seminarium formade konkret tanke (och hopp om handling) om vikten av att politikerna i sina diskussioner och beslutgällande EU-relaterade frågor alltid bör lyfta frågan om hur politiska beslut påverkar konkurrenskraften för svenska företag.  Riktigt bra stund på jobbet.

2016-11-23 SPN - EU's inre marknad efter BREXIT