2018-04-25 Workshop med Stockholms Improvisationsteater, Affärsnätverket Modernt Ledarskap, Stockholms Handelskammare

2016-04-25

Dagens  workshop med Affärsnätverket Modernt Ledarskap, Stockholms Handelskammare, hade titeln Kommunikation och Modernt Ledarskap. Det var Helena Lindegren och Noha Mousbah, Stockholms Improvisationsteater som bjöd på en lärorik energiboost.  Som UGL-handledare reflekterar jag i efterhand över hur det upplevelsebaserade lärandet är det ojämförligt bästa. Att med kombinationen känsla och tanke ta till sig ny kunskap genom att uppleva. Tillsammans med Helena och Noha upplevde vi sannerligen, med mycket skratt och en nypa allvar, skillnader i hur våra kreativa idéer kan bemötas. Inte minst vikten av att byta ut det vedervärdiga ordet men till och. Att bejaka den andres kreativa idéer utan att genast se och tala om hinder för genomförandet. Som på beställning  publicerade organisationspsykologen Jonas Mosskin, Sandahl Partner, en artikel på LinkedIn senare på dagen på detta tema, kommunikation i ledningsgruppen, via artikeln Framgångsrik digitalisering – En fråga om ledarskap. I den förstnämnda artikeln skriver författaren Michael Soderling följande:

Ett av de mest kraftfulla verktyg vi kan erbjuda chefer i ledarskapsprogram och ledningsgruppsutveckling är att hjälpa dem att byta ut frasen ”ja, men…” mot frasen ”jag kan bygga på det.” Teoretiskt är det enkelt, på gränsen till trivialt, att förstå att kommunikation där vi faktiskt lyssnar på varandra och bygger vidare på varandras idéer är mer funktionell än kommunikation där vi väntar på att den andre ska bli klar så vi får säga vårt. Det senare inleds ofta med ”ja, men…”

Med den artikeln fick intellektet sin dagliga dos näring och förmiddagens upplevelser fick ytterligare djup och betydelse i det ständigt pågående livslånga  lärandet.