Nätverket Modernt Ledarskap, Stockholms Handelskammare, 29 april

Symbolbild Handelskammarens Nätverk Modernt Ledarskap

 

Så är det äntligen dags att presentera vilka våra gästföreläsare är som kommer till vår Nätverksfrukost Modernt Ledarskap på Stockholms Handelskammare onsdag 29 april! Det ska bli så spännande att höra om deras respektive företag/organisationer som de framgångsrikt förvaltar.

Lika intressant är det att ledare från tre olika organisationsformer strålar samman hos oss med ett gemensamt tema, denna gång ungt ledarskap. Kanske en idé att utveckla på något sätt. Vad skiljer respektive förenar ledarskapet i olika organisationsformer?

Här kan du läsa mer om årets stipendiater Unga Ledare:

Petra Elio Serti, Offentlig sektor,

Anas Hsissen, Näringsliv,

Emma Arnesson, Ideell sektor:

www.ungtledarskap.se

Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap