2018-03-28 Nätverkslunch Affärsnätverket Modernt Ledarskap, Stockholms Handelskammare med föreläsning av Mikael Ahlberg, ledamot av Rotary Internationals styrelse

Det har varit en period av inaktivitet här på bloggen. Orsaken är en hektisk period av studier kombinerat med ett omfattande uppdrag. Därtill förberedelser för och tillträde i rollen som president i Rotary e-club 2410. En av uppgifterna som följer med den rollen är att varje vecka producera ett veckobrev som går ut till alla medlemmar med ett veckans föredrag via länk. Denna uppgift har lagt beslag på den form av inre dialog med en potentiell läsare som bloggskrivandet kräver, förutom den tid det tar i anspråk. Nu är utbildningssatsningen som företaget ägnat sig åt i mål vilket innebär att såväl tid som energi frigörs. När Affärsnätverket Modernt Ledarskap på Stockholms Handelskammare nu äntligen idag fick omstart  i sin digitala form på LinkedIn kom omstart på bloggen med i bara farten!

 


Mikael Ahlberg, ledamot i Rotary Internationals styrelse

Idag hade Nätverket Modernt Ledarskap förmånen att få höra Mikael Ahlberg tala om glädjen och utmaningen med att leda en världsomspännande organisation med 1,2 miljoner medlemmar.

Mikael Ahlberg är en av 17 personer i styrelsen för Rotary International. Mikael berättade inledningsvis helt kort om Rotarys organisation och verksamhet, som du kan läsa mer om här. Den största utmaningen vad gäller ledarskap i en världsomspännande ideell organisation som Rotary, är att få alla olika kulturer att spela tillsammans. Styrkan är de gemensamma kärnvärden som är de samma i alla länder. Mikael beskrev det fint som att man kan se organisationens kärnvärden som en melodi. Det är samma melodi alla spelar, men på olika instrument och med olika musikstilar. En annan utmaning, som det moderna ledarskapet i ideella organisationer på många sätt delar med näringslivet, är att den nutida människan inte längre ser ett ideellt engagemang, eller ett arbete, i ett livslångt perspektiv. Det är ofta rätt snabba växlingar mellan olika sammanhang med högre krav på  aktivitet med en början, mitt och slut. Det tar som bekant tid att förflytta den inre kulturen och ett första steg är att organisationen blir medveten om behovet av förändring. En annan tankeväckande och viktig illustration Mikael visade oss var det viktiga samspelet mellan organisationen och övriga samhället samt konsekvenserna om det uteblir.
Föredraget var mycket uppskattat och med sin föreläsning knöt Mikael ihop två av mina nätverksvärldar, Stockholms Handelskammare och Rotary.