2014-11-19 Snart dags igen för Nätverket Modernt Ledarskap, Stockholms Handelskammare

Tiden går så fort under årets mer produktiva månader och det är snart dags för vår tredje nätverksfrukost Nätverket Modernt LedarskapStockholms Handelskammare.

image003

Onsdag 26 november kl 07.30 är det frukostdags med mingel och 08.00 gästas vi av Camilla Robinson-Seipel, ställföreträdande chef för Public Affairs hos Swedbank. Hon kommer att prata om Modernt Ledarskap under frågor som Samhällsfrågor och lönsamhet – Hur hänger det ihop?  Varför är mångfald viktigt?  Camilla Robinson-Seipel kommer att bjuda på en inblick i hur hon arbetat med dessa frågor i sin organisation och olika vägar att motivera strävan och nå målen.

o o 0 O 0 o o

”Camilla Robinson-Seipel har en lång bakgrund i finansbranschen och har bland annat varit VD för Banco Fonder som var specialiserade på ansvarsfulla fonder. Camilla är ekonom i botten, auktoriserad finansanalytiker (AFA/CEFA) från Handelshögskolan i Stockholm samt har gått ledarskapsprogrammet Ruter Dam. Idag sitter Camilla i styrelserna för We Effect (f d Kooperation utan Gränser, Raoul Wallenberg Institutet samt Sveriges Finansanalytikers Förening. Camilla har tagit emot Anna Collerts Jämställdhetspris för Banco Fonders aktiva jämställdhetsarbete.

Swedbank har en lång och stark tradition av att arbeta med samhällsfrågor och grundades 1820 utifrån synsättet att alla människor ska ha möjlighet att spara till en bättre framtid. Sedan 1928 har Swedbank givit ut tidningen Lyckoslanten till skolbarn i grundskolan och idag är Swedbank aktiva bland annat i frågor avseende ungdomsarbetslöshet, entreprenörskap, och utanförskap för utrikesfödda på arbetsmarknaden.

Utgångspunkten för Swedbanks arbete med samhällsfrågor är den enkla slutsatsen att samhället är basen för en banks verksamhet. Desto mer hållbart samhället utvecklas desto bättre möjligheter har Swedbank att bedriva en långsiktigt framgångsrik affär. Att arbeta för ökad jämställdhet och mångfald i såväl företagets egen verksamhet som i samhället i stort är en viktig del i detta arbete.”

Varmt Välkomna med frågor och anmälan till Nätverksfrukosten till: lisa.svahn@svahnkonsult.se

o o 0 O 0 o o