2015-01-21 SNS Lunchseminarium ”Vad säger den nationalekonomiska forskningen om CSR?”

Ett välbesökt lunchseminarium på SNS (Studieförbundet Näringsliv & Samhälle) med rubriken ”Vad säger den nationalekonomiska forskningen om CSR?” är ett tydligt tecken på att vi är många som anser såväl nationalekonomi som CSR-frågor (Corporate Social Responsibility) är något riktigt spännande. Enligt föreläsaren Tommy Lundgren är det dagsaktuella läget som så att företag i Sverige rent generellt gör mer än de är ålagda för att främja CSR, vilket var glädjande och föga förvånande att höra.

Caroline Raxell, moderator, projektledare SNS. Lin Lerpold, docent och Executive Director för MISUM vid Handelshögskolan i i Stockholm.Tomy Lundgren, gästprofessor vid Handelshögskolan i Umeå och forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Caroline Raxell, moderator, projektledare SNS.                     Lin Lerpold, docent och Executive Director för MISUM vid Handelshögskolan i i Stockholm.                                           Tommy Lundgren, gästprofessor vid Handelshögskolan i Umeå och forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

 

Efter Tommy Lundgrens föreläsning och med Lin Lerpold som kommentator följde en stund med frågor och kommentarer från auditoriet och energin i salen vittnade om att ämnet verkligen engagerar.  Glädjande var att  begrepp som etikmoral och långsiktighet fick  som är  centrala begrepp i konceptet Den Hållbara Företagaren®  fick gott utrymme. Vidare framhölls vikten av träffpunkter och samarbete mellan näringsliv och forskning. Där vill jag gärna lägga till politiker och erinrar mig tankemodellen Triple Helix, som är så betydelsefull för en  hållbar tillväxt och ett innovativt klimat i vårt samhälle enligt min och många andras uppfattning.  Därtill  framhölls vikten av tvärvetenskaplig forskning, vilket jag anser inte nog kan framhållas.  Men framför allt är det så glädjande att strategiskt arbete med CSR nu börjar mer och mer betraktas som en konkurrensfördel i näringslivet, såväl nationellt som internationellt.

För er som vill se och läsa mer klicka här